หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
Hacked by CaptainSmok3r

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายประมง เมืองสันเทียะ

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ

รายละเอียด

ที่อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที่ 12 ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์063-5018481

อีเมล

                                                              

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง