หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
Hacked by CaptainSmok3r

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายธัชชัย มณีราชกิจ

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายละเอียด

ที่อยู่บ้านเลขที่ 8 หมู่ 2 ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์081-0758285

อีเมล

                                                              

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง