หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ

กองช่าง

 • thumbnail

  ว่าง

  ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)

 • thumbnail

  นายณัฐเศรษฐ บุญแพง

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายปัญญา สุขสิงห์ทอง

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน