หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายประจวบ หาญปัญญา

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

  0874511640

 • thumbnail

  นายวิชาญ ชาติชำนาญ

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

  0837238187

 • thumbnail

  นายทิพย์ ขุมพลกรัง

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  098-1973490

 • thumbnail

  นายทองคำ สินจะโป๊ะ

  ส.อบต. หมูที่ 3

  063-0083698

 • thumbnail

  นายสุรพล สีสวัสดิ์

  ส.อบต.หมู่ที่ 4

  092-5953564

 • thumbnail

  นางสาวทองยิ่ง ครรไลรักษ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

  097-3345668

 • thumbnail

  นางพฤษภา วังโตนด

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  085-4984209

 • thumbnail

  นายสมหมาย สอดดง

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

  095-1313956

 • thumbnail

  นายสุพัฒน์ ลุนณะบุตร

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

  083-8914936

 • thumbnail

  นางลักคณา พิมวันนา

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

  097-1788251

 • thumbnail

  นางสังวาลย์ ศรีจันทร์

  ส.อบต. หมูที่ 12

  065-2823918

 • thumbnail

  นายพรชัย ลาดสูงเนิน

  ส.อบต. หมู่ที่ 14

  087-8750923

 • thumbnail

  นางสาวจันทร์ฉาย จันทร์มณี

  ส.อบต. หมู่ที่ 15

  094-7454414

 • thumbnail

  นายวรรณี มีศิริ

  ส.อบต. หมู่ที่ 17

  (0895800463)

                                                              

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง