หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นางสาวจันทร์เพ็ญ พุฒดี

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายประพันธ์ ทองพรม

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายสุวรรณ การเร็ว

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายคำนึง หลายเหล่า

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสุวรรณ