หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายบรรจง นะรารัมย์

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รายละเอียด-

ที่อยู่-

โทรศัพท์084-4758623

อีเมล-

                                                       

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง