หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายปั่น จินดานนท์

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายละเอียด

ที่อยู่บ้านเลขที่ 14 หมู่ 7 ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์094-6820849

อีเมล

                                                              

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง