หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายประมวล พรมลี

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายละเอียด

ที่อยู่บ้านเลขที่ 2 หมู่ 4 ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์087-9611077

อีเมล

                                                       

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง